ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

Ελληνική Δημοκρατία                                                              Γύθειο 25-05-2015

Νομός Λακωνίας

ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας                        Αρ. Πρωτ.: 218

& Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού

Δήμου Ανατολικής Μάνης

-----------------------------------------------------

Ταχ. Δ/νση:  Γύθειο

Τ.Κ 23200

Πληροφορίες: Αργειτάκου Ευθαλία         

Τηλ 2733 3 60348

Φαξ 2733 3 60348                                                                                        ΠΡΟΣ:

                                                                                                              Τα Μέλη του Δ.Σ.

 

 

 

                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

         Σας προσκαλώ σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την 29η Μαΐου 2015,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και περιγραφή δαπάνης προμήθειας ελαστικών οχημάτων.

 

  • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και περιγραφή δαπάνης προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων.

 

 

  • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και περιγραφή δαπάνης ασφαλίστρων μεταφορικών μέσων.

 

 

Η Πρόεδρος

 

 

Κολοκοτρώνη Αικατερίνη

Αρχεία

25/05/2015