30η ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ (την 5/12/2023) στις 13:00μ.μ.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σας καλούμε σε Έκτακτη Δημόσια Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, που θα διεξαχθεί στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασ. Παύλου στο Γύθειο, την 5ην  του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα  13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης  στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

Αναλυτικά η 30η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ

05/12/2023