ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

Ελληνική Δημοκρατία                                                              Γύθειο 06-03-2015

Νομός Λακωνίας

ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας                        Αρ. Πρωτ.: 90

& Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού

Δήμου Ανατολικής Μάνης

-----------------------------------------------------

Ταχ. Δ/νση:  Γύθειο

Τ.Κ 23200

Πληροφορίες: Αργειτάκου Ευθαλία         

Τηλ 2733 3 60348

Φαξ 2733 3 60348                                                                                        ΠΡΟΣ:

                                                                                                              Τα Μέλη του Δ.Σ.

 

 

 

                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

         Σας προσκαλώ σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την 12η  Μαρτίου   έτους 2015,  ημέρα  Πέμπτη και ώρα 11:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 

  • Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2015.
  • Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας των υπηρεσιών –εργασιών του Νομικού Προσώπου έτους 2015.
  • Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας των προμηθειών του Νομικού Προσώπου έτους 2015.
  • Διάθεση πιστώσεων.

 

 

 

                                                                                                   Η Πρόεδρος

 

 

                                                                                     Κολοκοτρώνη Αικατερίνη

Αρχεία

09/03/2015