16η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ (την 30/5/2023)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασ. Παύλου στο Γύθειο, την 30ην του μηνός Μαΐου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση της τεχνικής περιγραφής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών Συσσιτίων Παιδικών Σταθμών οικ. έτους 2023- (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΕΣΠΑ)».
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασ. Παύλου στο Γύθειο, την 30ην του μηνός Μαΐου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Διαβάστε εδώ τη 16η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ

 

24/05/2023