8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ (την 19/4/2023)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασ. Παύλου στο Γύθειο, την 19ην του μηνός Απριλίου έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Αναλυτικά η 8η Πρόσκληση του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ 

11/04/2023