2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασ. Παύλου στο Γύθειο, την 14ην  του μηνός Φεβρουαρίου  έτους 2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  11:00π.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στο κατωτέρω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

 

Αναλυτικά η Πρόσκληση του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ,

08/02/2022