24η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ (την 2/11/2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασ. Παύλου στο Γύθειο, την 2αν του μηνός Νοεμβρίου  έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα  10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

Αναλυτικά η 24η Πρόσκληση του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ

27/10/2022