10η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ (την 3/6/2022)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασ. Παύλου στο Γύθειο, την 3ην του μηνός   Ιουνίου  έτους 2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα  12:00μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

(Το μοναδικό θέμα του 9ου Συμβουλίου αναβλήθηκε . Υπάρχει αναγκαιότητα προσκόμισης συμπληρωματικών οικονομικών στοιχείων.

Ως εκ τούτου  το θέμα τίθεται σε δημόσια συνεδρίαση σε νέα πρόσκληση Συνεδρίασης.)

Διαβάστε αναλυτικά την 10η Πρόσκληση του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ
30/05/2022