19η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ (στις 26/8/2022)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασ. Παύλου στο Γύθειο, την 26ην του μηνός Αυγούστου  έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα  10:00 π.μ.,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

Αναλυτικά η 19η Πρόσκληση του Ν.Π.

22/08/2022