9η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ (την 30/5/2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασ. Παύλου στο Γύθειο, την 30ην του μηνός Μαΐου έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

Διαβάστε αναλυτικά την 9η Πρόσκληση για Δ.Σ. του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ

25/05/2022