1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ (δια ζώσης την 20/1/2022) κατεπείγουσα συνεδρίαση

ΠΡΟΣ:
Τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
κ. Χαρίλαο Τζαννετάκο
κ. Δημήτριο Ριφουνά
κ. Γεωργία Λυροφώνη
κ. Κωνσταντίνος Γεωργακάκος
κ. Σωτήριο Πουλικόγιαννη
κ. Ειρήνη Μαμάκου
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους, για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε δια ζώσης Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της Βασ. Παύλου στο Γύθειο, την 20η Ιανουαρίου έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ., στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Αναλυτικά η Πρόσκληση του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ

19/01/2022