20η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ (την 30/8/2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασ. Παύλου στο Γύθειο, την 30ην του μηνός Αυγούστου  έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα  10:00 π.μ.,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

Αναλυτικά η 20η Πρόσκληση του Ν.Π.

26/08/2022