4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ (την 15/3/2022)

ΠΡΟΣ:
Τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
κ. Χαρίλαο Τζαννετάκο
κ. Δημήτριο Ριφουνά
κ. Γεωργία Λυροφώνη
κ. Κωνσταντίνος Γεωργακάκος
κ. Σωτήριο Πουλικόγιαννη
κ. Ειρήνη Μαμάκου
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους, για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασ. Παύλου στο Γύθειο, την 15ην του μηνός Μαρτίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Διαβάστε αναλυτικά την 4η Πρόσκληση του Ν.Π.

11/03/2022