ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΚΠΑΠΑ

 

 

 

Ελληνική Δημοκρατία                                                              Γύθειο 03-04-2015

Νομός Λακωνίας

ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας                        Αρ. Πρωτ.: 140

& Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού

Δήμου Ανατολικής Μάνης

-----------------------------------------------------

Ταχ. Δ/νση:  Γύθειο

Τ.Κ 23200

Πληροφορίες: Αργειτάκου Ευθαλία         

Τηλ 2733 3 60348

Φαξ 2733 3 60348                                                                                        ΠΡΟΣ:

                                                                                                              Τα Μέλη του Δ.Σ.

 

 

 

                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

         Σας προσκαλώ σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την 8η Απριλίου 2015,  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 14:30  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 

  • Διάθεση πιστώσεων.
  • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και περιγραφή δαπάνης προμήθειας θυρών, χωρίσματος και στεγάστρου κτιρίου βιβλιοθήκης.
  • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, περιγραφή δαπάνης συντήρησης-επισκευής λοιπού εξοπλισμού και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής.
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού για προμήθεια ελαστικών οχημάτων.

 

 

 

 

                                                                                              Η Πρόεδρος

 

 

                                                                                     Κολοκοτρώνη Αικατερίνη

 

 

 

03/04/2015