ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΚΠΑΠΑ 21/7

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Γύθειο,  17- 07- 2015

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                       Αριθμ. Πρωτ.: 204

Ν.Π.Δ.Δ. «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ»

 

     Προς:

                                                                              Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

         Σας προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την  21η  Ιουλίου έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 στην αίθουσα του 1ου ορόφου του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

  • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και περιγραφή δαπάνης για την Τεχνική Υποστήριξη Προγραμμάτων του Ν.Π..

 

  • Έγκριση δαπάνης, διάθεση  πίστωσης και έγκριση  μελέτης για υπηρεσίες που αφορούν τις Πολιτιστικές  Εκδηλώσεις  2015.

 

  • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και περιγραφή εργασιών για τον Εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΗΠΚ).
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού για καταβολή ετήσιας υποχρεωτικής εισφοράς υπέρ ΤΑΔΚΥ (άρθρο 3, Ν.1726/44)

 

 

Ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Περιβάλλοντος

Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

 

Καπασούρης – Σεψάκος Γεώργιος

 

17/07/2015