7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ (την 27/3/2023)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασ. Παύλου στο Γύθειο, την 27ην του μηνός Μαρτίου έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασ. Παύλου στο Γύθειο, την 27ην του μηνός Μαρτίου έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Αναλυτικά η Πρόσκληση του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ

 

23/03/2023