ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΟΚΠΑΠΑ 07/06/2013

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΟΚΠΑΠΑ

 

Η Πρόεδρος του ΔΣ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης, σας προσκαλεί σε Ειδική Συνεδρίαση του Δ.Σ. τηνΠαρασκευή 7η Ιουνίου 2013 και ώρα 18:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη Απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης :  

Έγκριση απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας  & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης οικονομικού έτους 2011.

03/06/2013