ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού

 

Ελληνική Δημοκρατία                                                              Γύθειο 20-03-2015

Νομός Λακωνίας

ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας                        Αρ. Πρωτ.: 107

& Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού

Δήμου Ανατολικής Μάνης

-----------------------------------------------------

Ταχ. Δ/νση:  Γύθειο

Τ.Κ 23200

Πληροφορίες: Αργειτάκου Ευθαλία         

Τηλ 2733 3 60348

Φαξ 2733 3 60348                                                                                        ΠΡΟΣ:

                                                                                  Τα Μέλη του Δ.Σ.

 

 

 

                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

         Σας προσκαλώ σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την 24η  Μαρτίου   έτους 2015,  ημέρα  Τρίτη και ώρα 17:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα  της ημερήσιας διάταξης:

 

  • Διάθεση πιστώσεων.

 

                                                                                              Η Πρόεδρος

 

 

                                                                                     Κολοκοτρώνη Αικατερίνη

20/03/2015