31η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (σε ορθή επανάληψη) Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ (την 11/12/2023) στις 10:00π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασ. Παύλου στο Γύθειο, την 11ην του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα  10:00 π.μ.,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

Αναλυτικά η 31η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του ΝΠ ΟΚΠΑΠΑ

06/12/2023