18η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ (την 3/7/2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασ. Παύλου στο Γύθειο, την  3ην του μηνός Ιουλίου  έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα  10.00π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

Αναλυτικά η 18η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του ΝΠ ΟΚΠΑΠΑ

28/06/2023