6η ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ (την 22/3/2023)

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σας καλούμε σε Έκτακτη Δημόσια Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, που θα διεξαχθεί στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασ. Παύλου στο Γύθειο, την 22αν  του μηνός Μαρτίου  έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα  10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης  στο κατωτέρω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

Αναλυτικά η 6η κατεπείγουσα Πρόσκληση του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ

21/03/2023