ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ελληνική Δημοκρατία                                                              Γύθειο 19-03-2015

Νομός Λακωνίας

ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας                        Αρ. Πρωτ.: 105

& Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού

Δήμου Ανατολικής Μάνης

-----------------------------------------------------

Ταχ. Δ/νση:  Γύθειο

Τ.Κ 23200

Πληροφορίες: Αργειτάκου Ευθαλία         

Τηλ 2733 3 60348

Φαξ 2733 3 60348                                                                                        ΠΡΟΣ:

                                                                            Τα Μέλη του Δ.Σ.

 

 

 

                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

         Σας προσκαλώ σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την 23η  Μαρτίου   έτους 2015,  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 11:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 

  • Διόρθωση της υπ’αριθμ.1/2015 Α.Δ.Σ. Νομικού Προσώπου.
  • Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης έτους 2014.
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
  • Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
  • Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για κάλυψη αναγκών Παιδικών Σταθμών.

 

 

                                                                                              Η Πρόεδρος

 

 

                                                                                     Κολοκοτρώνη Αικατερίνη

19/03/2015