1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ (την 10/2/2023) σε ορθή Επανάληψη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασ. Παύλου στο Γύθειο, την 10ην  του μηνός Φεβρουαρίου  έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα  13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

Διαβάστε αναλυτικά την 1η Πρόσκληση του ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ

06/02/2023