6η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 6η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 του ν. 3852/2010, που θα γίνει την Τρίτη 8η Ιανουαρίου 2013 και ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημαρχείου Γυθείου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση επί του Προσαρμοσμένου Προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης & του Προσαρμοσμένου Προσχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2013 του Δήμου Ανατολικής Μάνης.


Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ανατολικής Μάνης (www.anmani.gr & www.anatolikimani.gov.gr) καθώς και τα σχετικά έγγραφα προς ενημέρωση σας.

 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη ημέρα (Τετάρτη 9/1/2013 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα) οπότε θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία (Άρθρο 76, παρ.3 του Ν.3852/2010).

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια για την  διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής, κ. Καραμπάση Λένα ή τον κ. Σαμιώτη Κων/νο (τηλ. 2733360314-3).  

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ

 

03/01/2013