Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 10-11-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 του ν. 3852/2010, που θα γίνει την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ., για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

29/10/2021