Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΓΥΘΕΙΟ, 02/10/2017

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                           ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  13963                                          

Προς       

Μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης    

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΓΥΘΕΙΟ - ΤΚ.: 232 00                                                         

Τηλ.: 27333-60303                                                                              

Fax.:  27330-23813                                                               

                                                           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 του ν. 3852/2010, που θα γίνει Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:00 μ.μ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Γυθείου, 1ος όροφος  του Κτιρίου του ΝΠ ΟΚΠΑΠΑ, επί της οδού Βασιλέως Παύλου για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Γνωμοδότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018 του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
  2. Γνωμοδότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με την σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στους αρμόδιους για την  διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής,

    κ. Καραμπάση Λένα (2733360314, ekarabasi@1315.syzefxis.gov.gr) και

    κ. Σαμιώτη Κωνσταντίνο (2733360313, ksam@1315.syzefxis.gov.gr).  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

 

ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ

 

 

02/10/2017