ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΓΥΘΕΙΟ, 29/10/2013

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ               ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  21331                                          

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΓΥΘΕΙΟ - ΤΚ.: 232 00                                                                      

Τηλ.: 27333-60303                                                                           

Fax.:  27330-23813                                                             

Προς       

Μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης    

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 7η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 του ν. 3852/2010, που θα γίνει την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 13:30, στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημαρχείου Γυθείου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Γνωμοδότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με την 1η τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2013 του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
  2. Γνωμοδότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2014 του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
  3. Γνωμοδότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με την σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2014 του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
  4. Γνωμοδότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με την σύνταξη του προσχεδίου του Ετήσιου προγράμματος Δράσης  έτους 2014 του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια για την  διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής, κ. Καραμπάση Λένα (2733360314, ekarabasi@1315.syzefxis.gov.gr) ή τον κ. Σαμιώτη Κωνσταντίνο (2733360313, ksam@1315.syzefxis.gov.gr).  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

 

ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ

 

 

πρόσκληση

29/10/2013