ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 του ν. 3852/2010, που θα γίνει Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και ώρα 14:00 μ.μ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Γυθείου

23/09/2015