ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Καλολύνται όλοι οι φορείς, σύλλογοι, οργανώσεις του δήμου, που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης, για την νέα δημοτική περίοδο, να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους, ορίζοντας ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος (για τους φορείς), εντός  πέντε (5) ημερών και όχι αργότερα από τις 09-09-2014.

27/08/2014