ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-11-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 του ν. 3852/2010, που θα γίνει Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ., στο χώρο αθλοπαιδιών του Κλειστού Γυμναστηρίου Αρεόπολης, στην Αρεόπολη για να συζητηθεί το παρακάτω θέμα :

 

-       Διατύπωση απλής γνώμης επί του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

 

 

Σημειώνεται ότι,​​ η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί​​ κεκλεισμένων των θυρών,​​ βάσει της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού​​ COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α’/11.03.2020).

26/10/2020