01/4/2011, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


4/4/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Γύθειο 01-4-2011
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Αριθ. Πρωτ: 5429


Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο
2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου
4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 6η Απριλίου έτους 2011 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:1. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Δημιουργία οδού πρόσβασης σε χώρο προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων του Δ. Γυθείου στη θέση Φτερέας περιοχής Δ.Δ. Λυγερέας»  με απευθείας ανάθεση.
2.    Σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Κατασκευή Καφεστιατορίου Μελιτίνης» πρώην Δήμου Σμύνους.
Εισηγητής Αραπάκος Θεόδωρος
3.    Σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Οδοποιία Δήμου Γυθείου 2010» πρώην Δήμου Γυθείου.
Εισηγητής Αγριόδημας Μιχαήλ
4.    Σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Οδοποιίες Δήμου Αν. Μάνης» πρώην Δήμου Αν. Μάνης.
Εισηγητής Εξαρχάκος Γεώργιος
5.    Σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου « Διαμόρφωση αύλειου χώρου δημοτικού σχολείου Μαυροβουνίου του Δήμου Γυθείου» πρώην Δήμου Γυθείου.
Εισηγητής Αγριόδημας Μιχαήλ
6.    Σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στη θέση Σπαρτέας»  πρώην Δήμου Οιτύλου .
Εισηγητής Κατσιβέλης Μιχαήλ
7.    Σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Τσιμεντοστρώσεις-ασφαλτοστρώσεις-διανοίξεις Τ.Δ. Καρέας-Γέρμας-Κελεφάς-Οιτύλου-Αρεόπολης και Πύργου Διρού»  πρώην Δήμου Οιτύλου.
Εισηγητής Κατσιβέλης Μιχαήλ
8.    Σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου « Αποκατάσταση βατότητας οδοποιίας  Τ.Δ. Οιτύλου-Κρυονερίου-Αρεόπολης-Μίνας και Κούνου» πρώην Δήμου Οιτύλου.
Εισηγητής Κατσιβέλης Μιχαήλ
9.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου « Αντικατάσταση κατεστραμμένων τσιμεντοϊστών δημοτικού φωτισμού από τη νήσο Κρανάη μέχρι τη συμβολή με οδό Μητρ. Σωτηρίου» τέως Δήμου Γυθείου.
Εισηγητής Αγριόδημας Μιχαήλ
10.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου « Ύδρευση Δήμου Αν. Μάνης (Δ.Δ.)»  πρώην Δήμου Αν. Μάνης
Εισηγητής Εξαρχάκος Γεώργιος
11.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες» πρώην Δήμου Αν. Μάνης
Εισηγητής Εξαρχάκος Γεώργιος
12.     Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου « Αξιοποίηση γεωτρήσεων Δροσοπηγής Παρασυρού με κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού έως το δρόμο Σκουτάρι Κότρωνα» πρώην Δήμου Αν. Μάνης
Εισηγητής Εξαρχάκος Γεώργιος
13.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής  παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση δρόμου στο Καλωνάρι» πρώην Δήμου Αν. Μάνης
Εισηγητής Εξαρχάκος Γεώργιος
14.     Σχετικά με παραλαβή οριστικής μελέτης του έργου «Ανάπλαση και Ηλεκτροφωτισμός πλατείας Μαυροβουνίου»
Εισηγητής Αγριόδημας Μιχαήλ
15.    Εκμίσθωση ακινήτου  του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Πετρίνας
Εισηγητής Αραπάκος Θεόδωρος
16.    Σχετικά με εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού  στην παραλία Βαθύ της Τ.Κ. Νεοχωρίου
Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία
17.    Συζήτηση αίτησης ΕΤΕ Υπ/μα Γυθείου για χορήγηση άδειας τοποθέτησης φυσικών εμποδίων προ του Καταστήματος της.
Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία
18.    Συζήτηση αιτήσεων δημοτών , Σωτηρίου Δεμέστιχα κλπ., για  παραμονή ομπρελών και ξαπλώστρων  ιδιοκτησίας των  στον αιγιαλό  άνευ ανταλλάγματος
Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία
19.    Άνοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/37345/0004/4-6-2010.
Εισηγητής Αγριόδημας Μιχαήλ
20.    Έγκριση απολογισμού οικ. Έτους 2006 της Καψαλείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης –Γυθείου
Εισηγητής Ροζάκης Γεώργιος
21.    Έγκριση απολογισμού οικ. Έτους 2007 της Καψαλείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γυθείου
Εισηγητής Ροζάκης Γεώργιος
22.    Έγκριση απολογισμού οικ. Έτους 2008 της Καψαλείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γυθείου
Εισηγητής Ροζάκης Γεώργιος
23.    Έγκριση απολογισμού οικ. Έτους 2009 της Καψαλείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γυθείου.
Εισηγητής Ροζάκης Γεώργιος
24.    Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων Α 6/Θ Δημοτικού Σχολείου Γυθείου οικ. Έτους 2010.
Εισηγητής Ροζάκης Γεώργιος
25.    Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου νέου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης (άρθρο 103 § 4 Ν. 3852/2010)
Εισηγητής Ροζάκης Γεώργιος
26.    Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου νέου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης (άρθρο 103 § 4 Ν. 3852/2010)
Εισηγητής Ροζάκης Γεώργιος
27.    Προσκύρωση μη άρτιου οικοπέδου
Εισηγητής Κατσιβέλης Μιχαήλ
28.    Αγορά οικοπέδου για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητής Ροζάκης Γεώργιος
29.    Ορισμός  μελών της επιτροπής εκτίμησης και ελέγχου καταλληλότητας ακινήτου και επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας. (άρθρο 186 Ν. 3463/06)
Εισηγητής Ροζάκης Γεώργιος
30.    Εισαγωγή ζώων στα Δημοτικά βοσκοτόπια του Δήμου Ανατολικής Μάνης για το έτος 2011.
          Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία
                                                                      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


                                                                     Χρήστος   Αναστασάκος

22/06/2011