ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 16-11-2011


 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο          11-11-2011
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ:     22911                                       


                                                           Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο
                                                                     2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                     
                                                                     3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου
                                                                     4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
                                                                     5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


     Σας   προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 16η  Νοεμβρίου έτους 2011 , ημέρα Τετάρτη  και  ώρα 17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα κατωτέρω   θέματα της ημερήσιας διάταξης:
          
1.    Έγκριση  1ου ΑΠΕ  του έργου «Οδοποιία τέως Δήμου Σμύνους και Τ.Κ. Κρήνης και Λυγερέα».
Εισηγητής Αραπάκος Θεόδωρος
2.    Έγκριση  1ου ΑΠΕ  του έργου  «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δ.Δ. Αρεόπολης στη θέση Σπαρτέας».
Εισηγητής Κατσιβέλης Μιχαήλ
3.    Έγκριση  1ου ΑΠΕ  του έργου  «Αναπλάσεις οικισμών Γαρδενίτσας-Γερολιμένα-Αλίκων-Βάθειας».
Εισηγητής Κοκοράκης Παναγιώτης
4.    Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως των εργασιών του έργου «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δ.Δ. Αρεόπολης στη θέση Σπαρτέας».
Εισηγητής  Κατσιβέλης Μιχαήλ
5.    Έγκριση της αριθ. 8/2011 Τ.Μ. του έργου «Αναπλάσεις φωταγωγήσεις Τ.Κ. Αρεόπολης-Ν. Οιτύλου-Κελεφάς-Κούνου-Κοίτας» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.
          Εισηγητής  Κατσιβέλης Μιχαήλ
6.    Έγκριση της αριθ.  12/2011 Τ.Μ. του έργου «Διαμόρφωση χώρου πάρκινγκ  οχημάτων Δήμου στη θέση Πριτσιώτικο» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.
Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία
7.    Έγκριση της αριθ. 7/2011 Τ.Μ. του έργου «Φωταγωγήσεις-κατασκευές –Αναπλάσεις Τ.Κ. Καρυούπολης , Αγίου Βασιλείου και Δ.Κ. Γυθείου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.
Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία
8.    Εκπόνηση τεχνικής μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Γυθείου» ποσού 1.000.000,00 €
Εισηγητής Τσιριβάκος Πέτρος  Μηχανικός Δήμου
9.    Αποδοχή όρων πρόσκλησης  και έγκριση συμμετοχής στο Πρόγραμμα
«Βιοκλιματική Αναβάθμιση –Δίκτυο Ενοποίησης Αρχαιολογικών χώρων Γυθείου»-Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
Εισηγητής Τσιριβάκος Πέτρος  Μηχανικός Δήμου
10.    Τροποποίηση της αριθ. 157/2011 ΑΔΣ  σχετικά με την εγκατάσταση πλωτών εξεδρών  και έγκριση τευχών ανάθεσης  μελέτης.
Εισηγητής Τσιριβάκος Πέτρος  Μηχανικός Δήμου
11.    Σχετικά με την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση γραφείων μείζονος και ελάσσονος Αντιπολίτευσης.
      Εισηγητής  Κατσιβέλης Μιχαήλ
12.    Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών Δήμου (ΕΚΠΟΤΑ)
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
13.    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής  3ου Δημοτικού Σχολείου Γυθείου οικονομικού έτους 2010.
Εισηγήτρια Κολοκοτρώνη Αικατερίνη
14.    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 2/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Αλίκων περιόδου 1-1-2011/ 31-08-2011
Εισηγήτρια Κολοκοτρώνη Αικατερίνη
15.    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής  Δημοτικού Σχολείου Πύργου Διρού περιόδου 1-1-2011/ 31-08-2011
Εισηγήτρια Κολοκοτρώνη Αικατερίνη
16.    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 4/θέσιου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Πετρίνας  περιόδου 1-1-2011/ 31-08-2011
Εισηγητής Καπασούρης Αλέξανδρος
17.    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 3/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Φλομοχωρίου-Κότρωνα (ολοήμερο)-1/θέσιο Νηπιαγωγείου Φλομοχωρίου περιόδου 1-1-2011/ 21-06-2011
 Εισηγήτρια Κολοκοτρώνη Αικατερίνη
18.    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Γενικού Λυκείου Γυθείου περιόδου 1-1-2011/ 1-07-2011
Εισηγητής  Ροζάκης Γεώργιος
19.    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής  1ου Γυμνασίου Γυθείου περιόδου 1-1-2011/ 7-9-2011
Εισηγητής  Ροζάκης Γεώργιος
20.    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 2ου Γυμνασίου Γυθείου περιόδου 1-1-2011/ 7-09-2011
Εισηγητής  Ροζάκης Γεώργιος
21.    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής  Γυμνασίου-Λυκείου Αρεόπολης περιόδου 1-1-2011/ 1-8-2011
Εισηγητής  Ροζάκης Γεώργιος
22.    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείου Αρεόπολης περιόδου 1-1-2011/ 31-08-2011
     Εισηγήτρια Κολοκοτρώνη Αικατερίνη
23.    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής  1ου Νηπιαγωγείου Γυθείου περιόδου 1-1-2011/ 15-09-2011
     Εισηγήτρια Κολοκοτρώνη Αικατερίνη
24.    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής  2ου Νηπιαγωγείου Γυθείου περιόδου 1-1-2011/ 31-08-2011
     Εισηγήτρια Κολοκοτρώνη Αικατερίνη
25.    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής  3ου Νηπιαγωγείου Γυθείου περιόδου 1-1-2011/ 31-08-2011
      Εισηγήτρια Κολοκοτρώνη Αικατερίνη
26.    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής   Νηπιαγωγείου Μαυροβουνίου Γυθείου περιόδου 1-1-2011/ 7-09-2011
     Εισηγήτρια Κολοκοτρώνη Αικατερίνη
27.    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής  6/θεσίου Δημοτικού Σχολείου Αρεόπολης περιόδου 1-1-2011/ 31-8-2011
      Εισηγήτρια Κολοκοτρώνη Αικατερίνη
28.    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α 6/θεσίου Δημοτικού Σχολείου Γυθείου περιόδου 1-1-2011/ 31-8-2011
      Εισηγήτρια Κολοκοτρώνη Αικατερίνη
29.    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής ΕΠΑ.Λ Γυθείου περιόδου 1-1-2011/15-09-2011.
Εισηγητής  Ροζάκης Γεώργιος
30.    Αποδοχή ή μη της παραιτήσεως του Δ.Σ. κ. Λιγνού Νικολάου από το αξίωμα του Μέλους της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
31.    Αντικατάσταση τακτικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης».
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

32.    Ορισμός ορκωτού λογιστή  για τον έλεγχο του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης για το οικ. έτος 2010 τέως Δήμου Γυθείου -Καθορισμός αμοιβής.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
33.    Ορισμός ορκωτού λογιστή  για τον έλεγχο του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης για το οικ. έτος 2011 Δήμου Ανατολικής Μάνης-Καθορισμός αμοιβής.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
34.    Σχετικά με παραλλαγή δικτύου ΔΕΗ στη Δ.Κ.  Έξω Νυμφίου.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
35.    Σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Αρχοντικού.
 Εισηγητής Αραπάκος Θεόδωρος
36.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού και διάθεση πίστωσης για κάλυψη δαπανών που θα προκύψουν από τη συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτή  στην εκδήλωση του Συνδέσμου  των Απανταχού Λακώνων «Ο Λυκούργος»-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ
     Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
37.    Διόρθωση της αριθ. 309/2011 ΑΔΣ  (αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού  για ενίσχυση Κ.Α. μισθοδοσίας προσωπικού) –Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
38.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού  οικ. έτους 2011 για ενίσχυση του Κ.Α. 30.7333.0006 με τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας  Οδοποιίας Τ.Δ. Οιτύλου-Κρυονερίου-Αρεόπολης και Μίνας»
     Εισηγητής  Κατσιβέλης Μιχαήλ
39.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού  οικ. έτους 2011 για ενίσχυση του Κ.Α. 15.6691.0001 με τίτλο «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων».
Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία
40.    Απόδοση ποσού 17.047.35€ από ΚΑΠ έτους 2010  στο Ν.Π. με την Επωνυμία
«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού  Δήμου Ανατολικής Μάνης» για την κάλυψη μισθοδοσίας του προσωπικού του Δημοτικού Σταδίου Γυθείου.
Εισηγητής  Ροζάκης Γεώργιος
41.    Απόδοση ποσού 237.411,12€ από ΚΑΠ έτους 2011  στο Ν.Π. με την Επωνυμία
«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού  Δήμου Ανατολικής Μάνης» για την κάλυψη μισθοδοσίας του προσωπικού των παιδικών σταθμών και  του Δημοτικού Σταδίου Γυθείου.
Εισηγητής  Ροζάκης Γεώργιος

                                                   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                               Χρήστος    Αναστασάκος

27/12/2011