ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30/09/2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

           Σας   προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 30η Σεπτεμβρίου έτους 2013 , ημέρα Δευτέρα και  ώρα 19:3 0 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  κατωτέρω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1.    Έγκριση υποβολής προς χρηματοδότηση πρότασης με τίτλο Innovation Via Intercultural Exchange (IVIE),  στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του  προγράμματος YOUTH IN ACTION  στην Ιταλία- Εξουσιοδότηση Δημάρχου- Ορισμός υπευθύνου πράξης.

Εισηγήτρια Καραμπάση Ελένη Υπάλληλος Δήμου

2.    Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)- Σύναψη σύμβασης με την εταιρεία «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.»

Εισηγητής  Πρόεδρος ΔΣ

3.    Σχετικά με την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 2013-2014

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

4.    Διόρθωση της αριθ. 189/2013 ΑΔΣ  (αφορά συμψηφισμό μισθωμάτων Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης).

Εισηγητής  Πρόεδρος ΔΣ

5.    Έγκριση χορήγησης νέας παροχής ηλεκτροδότησης στην Τ.Κ. Σκουταρίου

Εισηγήτρια   Λυροφώνη  Γεωργία

6.    Διαγραφή χρεώσεων (αφορά Λαμπρινάκο Βασίλειο του Πέτρου).

Εισηγητής Ανδρεϊκος Δημήτριος

7.    Έγκριση και διάθεση πίστωσης για προμήθεια τιμητικής πλακέτας–Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ΕΚΠΟΤΑ.

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

8.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 για δημιουργία Κ.Α. Εξόδων με τίτλο «Εργασίες στεγανοποίησης λιθοδομής και στέγης παλιού Δημαρχείου Αρεόπολης»

Εισηγητής Ανδρεϊκος Δημήτριος

9.    Τροποποίηση της αριθ.  96/2013 ΑΔΣ και αντικατάσταση μελών επιτροπών.

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή ομβροδεξαμενής Τ.Κ. Αλίκων».

Εισηγητής Εξαρχάκος Γεώργιος

11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Αναπλάσεις-διαμορφώσεις τέως Δήμου Σμύνους».

Εισηγητής  Αραπάκος Θεόδωρος

12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες τέως Δήμου Γυθείου και Σμύνους»

Εισηγητής Αραπάκος Θεόδωρος

13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της μελέτης  «Μελέτη Ύδρευσης Μάνης» του Συνδέσμου Υδρεύσεως τ. Δήμων Γυθείου-Οιτύλου-Αν. Μάνης και Σμύνους

Εισηγητής  Κουμεντάκος Αντώνιος

14. Έγκριση  1ου Α.Π.Ε.   του έργου «Κατασκευή ομβροδεξαμενής Τ.Κ. Αλίκων».

Εισηγητής Εξαρχάκος Γεώργιος

15. Έγκριση  1ου Α.Π.Ε.   του έργου «Αναπλάσεις-διαμορφώσεις τέως Δήμου Σμύνους».

Εισηγητής  Αραπάκος Θεόδωρος

16. Έγκριση  1ου Α.Π.Ε.   του έργου  «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες τέως Δήμου Γυθείου και Σμύνους»

Εισηγητής  Αραπάκος Θεόδωρος

17. Έγκριση της αριθ. 53/2013 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού για την Γιορτή Μαρίδας.

Εισηγητής Καπασούρης Αλέξανδρος

18. Έγκριση της αριθ. 54/2013 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού για τον Εορτασμό των Αγίων Ταξιαρχών.

Εισηγητής Καπασούρης Αλέξανδρος

19. Έγκριση της αριθ. 55/2013 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού για τον Εορτασμό Αγίου Νικολάου.

Εισηγητής Καπασούρης Αλέξανδρος

20. Έγκριση της αριθ. 56/2013 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού για δημιουργία Κ.Α.Ε. για τον Εορτασμό της Ευρωπαϊκής ημέρας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Εισηγητής Καπασούρης Αλέξανδρος

 

 

                                                   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

                                                      Χρήστος    Αναστασάκος

 

Αρχεία

26/09/2013