ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20-12-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο          16-12-2011

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ:    25905                                      

 

 

                                                           Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο

                                                                     2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                     

                                                                     3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου

                                                                     4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                     5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων    

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

     Σας   προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 20η  Δεκεμβρίου έτους 2011 , ημέρα Τρίτη  και  ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα    θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. 1.      Σχετικά με την προμήθεια γάλακτος

Εισηγήτρια  Λυροφώνη Γεωργία

  1. 2.      Σχετικά με αίτηση Γεωργίου Μπουτσιαράκου

Εισηγήτρια  Λυροφώνη Γεωργία

  1. 3.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Δήμου για ενίσχυση του Κ.Α.  00.6121 με τίτλο «Αντιμισθία Δημάρχου, Αντιδημάρχων & Προέδρου Δ.Σ.»

       Εισηγήτρια  Λυροφώνη Γεωργία

  1. 4.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Δήμου για δημιουργία νέου Κ.Α.   για την λήψη πιστοποιητικών ανυψωτικών μηχανημάτων.

       Εισηγήτρια  Λυροφώνη Γεωργία

  1. 5.      Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων  οικ. έτους 2012 Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Αν. Μάνης».

  Εισηγητής  Ροζάκης Γεώργιος

  1. 6.      Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων  οικ. έτους 2012 Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Αν. Μάνης» 

  Εισηγητής  Αγριόδημας Μιχαήλ

 

                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

                                         Χρήστος    Αναστασάκος

27/12/2011