ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10-10-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο          6-10-2011
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ:    20753                                             


                                           Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο
                                                    2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                                                                        3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου
                                                    4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
                                                    5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


     Σας   προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 10η  Οκτωβρίου έτους 2011 , ημέρα Δευτέρα  και  ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα κατωτέρω   θέματα της ημερήσιας διάταξης:
          
1.    Έγκριση της αριθ. 2/2011 Τ.Μ. του έργου  «Αναπλάσεις –Διαμορφώσεις Τ.Κ. Αλίκων και Άνω Μπουλαριών» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του.
Εισηγητής  Εξαρχάκος Γεώργιος
2.    Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου «Επισκευή-συντήρηση δημοτικών κτιρίων».
     Εισηγητής  Αγριόδημας Μιχαήλ
3.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2011   για μεταφορά μαθητών με δημόσια συγκοινωνία (ΚΤΕΛ) και ιδία μέσα.
Εισηγητής  Ροζάκης Γεώργιος
4.    Αποδοχή ποσού 21.095,47€ (Γ΄κατανομή) και κατανομή ποσού  84.381,87 (Α+Β+Γ κατανομή)  για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων.
Εισηγητής  Λιγνός Νικόλαος
5.    Σχετικά με την προμήθεια γάλακτος .
Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία
6.    Σχετικά με την παραίτηση ή μη από το δικόγραφο της ανακοπής που έχει ασκηθεί κατά της αριθ. 43/2010 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυθείου.
     (Αφορά αίτημα Λιόκαυτου Παναγιώτη )
Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία
7.    Σχετικά με την παραίτηση ή μη από το δικόγραφο της ανακοπής που έχει ασκηθεί κατά της αριθ. 40/2010 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυθείου.
     (Αφορά αίτημα  Μπουτσικάρη Γεωργίου)
           Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία
8.    Σχετικά με την παραίτηση ή μη από το δικόγραφο της ανακοπής που έχει ασκηθεί κατά της αριθ. 168/2010 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Γυθείου.
     (Αφορά αίτημα  Μπουτσικάρη Γεωργίου)
     Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία
9.    Σχετικά με την παραίτηση ή μη από το δικόγραφο της ανακοπής που έχει ασκηθεί κατά της αριθ. 169/2010 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Γυθείου.
     (Αφορά αίτημα  Πλαγιαννάκου Δημητρίου)
     Εισηγήτρια  Λυροφώνη Γεωργία
10.    Σχετικά με την παραίτηση ή μη από το δικόγραφο της ανακοπής που έχει ασκηθεί κατά της αριθ. 170/2010 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Γυθείου.
     (Αφορά αίτημα  Πλαγιαννάκου Δημητρίου)
 Εισηγήτρια Λυροφώνη  Γεωργία  

                                                   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                Χρήστος    Αναστασάκος

27/12/2011