ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο    11–4-2014

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ:  7482

                      

 

                                                           Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο

                                                                     2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                     

                                                                     3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου

                                                                     4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                     5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων    

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

           Σας   προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 15η Απριλίου  έτους 2014 , ημέρα Μ. Τρίτη  και  ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  κατωτέρω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάδειξη διατηρητέου κτιρίου Παρθεναγωγείου».

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

 1. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Ύδρευση οικισμού Μαυροβουνίου».

Εισηγητής Κουμεντάκος Αντώνιος

 1. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Κατασκευή Δημοτικού κτιρίου στο Σελεγούδι».

Εισηγητής Αραπάκος

 1. Σχετικά με αίτημα της ΔΕΥΑΑΜ  για δωρεάν παραχώρηση χρήσης μηχανήματος έργου με αριθ. Κυκλοφορίας 50305.

Εισηγητής Κουμεντάκος Αντώνιος

 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2014

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

 1. Συμπλήρωση της αριθ. 47/2014 ΑΔΣ

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

 1. Διόρθωση της αριθ. 66/2014 ΑΔΣ 

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

 1. Διόρθωση της αριθ. 79/2014 ΑΔΣ 

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

 1. Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση «Προληπτική Ιατρική»- Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Εισηγητής Πρόεδρος ΔΣ

 1. Έγκριση της αριθ. 17/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος με θέμα 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2014. 

Εισηγητής Καπασούρης Αλέξανδρος

 1. Έγκριση της αριθ. 21/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ  με θέμα 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2014. 

Εισηγήτρια Κολοκοτρώνη Αικατερίνη

 1. Έγκριση της αριθ. 22/2014, σε ορθή επανάληψη,  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ  με θέμα 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2014.

Εισηγήτρια Κολοκοτρώνη Αικατερίνη

 1. Σχετικά με την προμήθεια τροφίμων κλπ. αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου.

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

 

 1. Παραχώρηση σχολικών αιθουσών Γυμνασίου Γυθείου και αίθουσας συνεδριάσεων ΔΣ του Δήμου Αν. Μάνης για τις ανάγκες υλοποιήσεως του προγράμματος Αγροτουριστικές δράσεις στη Μάνη-ΕΝΑΓΡΟΝ

Εισηγήτρια Δρακουλάκου Ελένη

 1. Σχετικά με μίσθωση ακινήτου για στέγαση των υπηρεσιών του Τμήματος Πολεοδομίας Δήμου Αν. Μάνης.

Εισηγητής Αγριόδημας Μιχαήλ

 1. Σχετικά με συμμετοχή του Γυμνασίου Αρεόπολης στην ΙΑ Μαθητειάδα

Εισηγήτρια Δρακουλάκου Ελένη

 

 

                                                 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

                                                    Χρήστος    Αναστασάκος

11/04/2014