Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 25-1-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την   25η  Ιανουαρίου έτους 2023, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 18:00 για λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα

20/01/2023