Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 23-1-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την   23η  Ιανουαρίου έτους 2023, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 18:00 για λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα

19/01/2023