ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 8-1-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 12:00 - ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε Δια Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 8η Ιανουαρίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 13:00.

04/01/2021