ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29/07/2016

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο  25 -7-2016

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ: 10577               

 

                                                           Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο

                                                                     2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                     

                                                                     3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου

                                                                     4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                     5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων   

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

            Σας   προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  29η  Ιουλίου έτους 2016 , ημέρα Παρασκευή  και  ώρα  20:00  στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  κατωτέρω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Απόδοση ΚΑΠ Β’ τριμήνου 2016 σε παιδικούς σταθμούς και στάδιο

Εισηγήτρια: Κολοκοτρώνη Αικατερίνη

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016- ορισμός υπαλλήλων επιτροπής παραλαβής υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση-επισκευή FAX».

Εισηγήτρια : Λυροφώνη Γεωργία

 1. Αποδοχή και κατανομή ποσού 27.468,73€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2016.

Εισηγήτρια: Δρακουλάκου Ελένη

 1. Διαγραφή τέλους ακαθαρίστων εσόδων λόγω λάθους ως προς την φορολογητέα υλη της Κωνσταντινάκου Φωτεινής.                      

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

 1. Διαγραφή μέρους οφειλής Μανωλάκου Μιχαήλ.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

 1. Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής προσδιορισμού τμήματος έκτασης προς αναγκαστική απαλλοτρίωση στην Τ.Κ. Κότρωνα στο Φλομοχώρι.

Εισηγητής: Εξαρχάκος Γεώργιος

 1. Έγκριση της αριθ. 41/2016 Τεχνικής Μελέτης του έργου « Κατασκευή δεξαμενής στην Τ.Κ. Καλυβίων» προϋπολογισμού δαπάνης 35.000,00€ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του

Εισηγητής: Πατρικάκος Παναγιώτης

 1. Έγκριση της αριθ. 43/2016 Τεχνικής Μελέτης του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Ανατολικής Μάνης» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00€ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.

Εισηγητής: Λεβεντζώνης Νικόλαος

 1. Έγκριση της αριθ. 45/2016 Τ.Μ. του έργου «Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις Δ.Ε. Οιτύλου 2016» πρ/σμού δαπάνης  260.000,00€-Αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2016-Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.

Εισηγητής: Εξαρχάκος Γεώργιος

 1. Έγκριση της αριθ. 46/2016 Τ.Μ. του έργου «Επισκευές και συντηρήσεις 3ου δημοτικού σχολείου Γυθείου»  και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.

Εισηγήτρια: Κολοκοτρώνη Αικατερίνη

 1. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Οιτύλου 2014».

Εισηγητής: Εξαρχάκος Γεώργιος

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « Αντιμετώπιση ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Δεκεμβρίου 2013».

Εισηγητής: Εξαρχάκος Γεώργιος

 1. Εξουσιοδότηση προσώπων για την διαχείριση τραπεζικού λογαριασμού Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Αγησίλαου Κοντολέφα.

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

 1. Εξουσιοδότηση προσώπων για την διαχείριση υφιστάμενων τραπεζικών λογαριασμών Κληροδοτήματος Παναγιώτου Σταύρου Καλαποθαράκου και το άνοιγμα νέου Τραπεζικού Λογαριασμού.

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

 1. Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού για κατάθεση εσόδων κληροδοτήματος «Πύργος Κληρονόμων Λεωνίδα Καπετανάκου»

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

 1. Τροποποίηση της αριθ. 141/2016 ΑΔΣ που αφορούσε παραχώρηση δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Κοτρωνα.

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

 1. Διεξαγωγή 1ου Επιστημονικού Forum «Ογκολογία Quο vadis» υπό την αιγίδα του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Εισηγητής: Αναστασάκος Χρήστος

 1. Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 107/2016 ΑΔΣ λόγω παράτασης της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: Χριστοδουλάκος Απόστολος

 1. Περί διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντων περιπτέρων στη Δ.Κ. Γυθείου.

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

 1. Σχετικά με αίτημα των κ.κ. Παναγιώτας Λιακάκου και Οντιλ Ζαντ-Κολοκοτρώνη.

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

 

 

 

                                                                   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Γεώργιος   Μητσάκος

25/07/2016