ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας   προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 29η Οκτωβρίου έτους 2013 , ημέρα Τρίτη και  ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  κατωτέρω  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 1.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 για ενίσχυση Κωδικών Αριθμών (αφορά Παιδικό Σταθμό και Στάδιο).
 2.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 για ενίσχυση και δημιουργία νέων Κ.Α.
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 για ενίσχυση Κ.Α. (αφορά υπηρεσία καθαριότητας).
 4. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών φωτισμού και καθαριότητας Δήμου Αν. Μάνης για το έτος 2014.
 5. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών για κοινοχρήστους χώρους Δήμου Αν. Μάνης για το έτος 2014.
 6. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών Λαϊκής Αγοράς  Δήμου Αν. Μάνης για το έτος 2014.
 7. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών βοσκής Δήμου Αν. Μάνης για το έτος 2014.
 8. Καθορισμός ύψους συντελεστή ΤΑΠ Δήμου Αν. Μάνης για το έτος 2014.
 9. Σχετικά με το δικαίωμα υπέρ Δήμου για έκδοση άδειας άσκησης πλανοδίου και στάσιμου εμπορίου.
 10. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ  και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επισκευές Δημοτικών Καταστημάτων τέως Δήμου Γυθείου»
 11. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ  και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου  «Ανάδειξη Διατηρητέου Κτιρίου Παρθεναγωγείου»
 12. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ  του έργου « Τσιμεντόστρωση Περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Κτιρίου στη θέση Πριτσιώτικο»
 13. Διαγραφή βεβαιωμένων απαιτήσεων
 14. Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης  για την υλοποίηση του έργου καταπολέμησης κουνουπιών  με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος Δήμων των Περιφερειακών ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας.
 15. Έγκριση τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος  Δράσης  Έτους 2013.
 16. Διόρθωση της αριθ. 284/2013 «Περί συγκρότησης δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αν. Μάνης» ως προς τους πολίτες-δημότες 

                                     

                                                 

 

                                                          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

                                                         Χρήστος    Αναστασάκος

                                                         

25/10/2013