ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

         

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο 9 -8-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ : 8562

 

                                                        Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο

                                                                  2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                    

                                                                  3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου

                                                                  4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                  5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                                                                

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

         

                Σας προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  13η Αυγούστου  έτους 2018 , ημέρα Δευτέρα  και  ώρα 20:00 στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  κατωτέρω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. 1.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση κτιρίου Λιμενικής Αρχής Γυθείου», τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του. A

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 2.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού και συμπλήρωση-διόρθωση τίτλων Κ.Α. προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 3.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για δημιουργία νέου Κ.Α. με τίτλο «Εργασίες επισκευής οστεοφυλακίου κοιμητηρίου Αναλήψεως Δ.Κ. Γυθείου»

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 4.    Σχετικά με την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018-Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

  1. 5.    Έγκριση της αριθ. 6/2018 μελέτης με τίτλο «Εορτασμός για τη Μάχη του Πολυαράβου» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00€

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 6.    Σχετικά με εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α.Ε. 00.6111.0001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων».

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 7.    Σχετικά με εξειδίκευση πίστωσης προμήθειας λοιπού εξοπλισμού»

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 8.    Σχετικά με εξειδίκευση πίστωσης Προμήθειας υλικών συντήρησης – επισκευής κτιρίων

     Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 9.    Εξειδίκευση πιστώσεων σχετικά με επισκευές μεταφορικών μέσων-οχημάτων του Δήμου.

     Εισηγητής: Πατρικάκος Παναγιώτης

10. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνίες ΔΕ Γυθείου 2015».

Εισηγητής: Λεβεντζώνης Νικόλαος

11. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Λιμένι Δήμου Ανατ. Μάνης (Β φάση)

Εισηγητής: Κουμεντάκος Αντώνιος

12. Ανάκληση της αριθ. 177/2018 ΑΔΣ και λήψη νέας σχετικά με έγκριση της αριθ. 37/2018 Μελέτης  του έργου με τίτλο «Αναπλάσεις-διαμορφώσεις Δ.Ε. Ανατ. Μάνης για Τ.Κ. Κότρωνα» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.

     Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

13. Ανάκληση της αριθ. 178/2018 ΑΔΣ και λήψη νέας σχετικά με έγκριση της αριθ. 37/2018 Μελέτης  του έργου με τίτλο «Αναπλάσεις-διαμορφώσεις Δ.Ε. Ανατ. Μάνης για Τ.Κ. Πυρρίχου και Λάγιας» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του

     Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

14. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης Γυθείου.

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

15. Έγκριση για εκμίσθωση δημοτικού χώρου στη Δ.Κ. Γυθείου για προσωρινή εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ.

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

16. Αντικατάσταση  διαχειριστή του κληροδοτήματος Κοντολέφα του Δήμου Ανατ. Μάνης.

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

17. Ανανέωση άδειας του Ρουμπάκου Χαράλαμπου του Γεωργίου, παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου πλανοδίου, με είδος εμπορίας «νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας»

Εισηγητής: Πατρικάκος Παναγιώτης

18. Συζήτηση αιτήματος Βασιλακάκου Σταυρούλας.

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

19. Συζήτηση αιτήματος από επιτροπή πολιτών για κατασκευή αναβατορίου, με δική τους δαπάνη, επί της Δημοτικής κλίμακας η οποία γειτνιάζει με το Παναγουλάκειο.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

 

 

 

                                           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Γεώργιος   Μητσάκος

09/08/2018