ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18/10/2018

 

 

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο      12-10-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ:  11350

                      

 

                                                           Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο

                                                                     2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                     

                                                                     3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου

                                                                     4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                     5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                    

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

           Σας   προσκαλώ σε  δημόσια τακτική   Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  18η Οκτωβρίου έτους 2018 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30  στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  κατωτέρω  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

  1. 1.    Χορήγηση άδειας εργασιών για εκσκαφή χαντακιού, τοποθέτηση καλωδίου μέσης τάσης, επανεπίχωση και αποκατάσταση οδοστρώματος σε τμήματα δρόμων αρμοδιότητας του Δήμου Ανατολικής Μάνης στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ Α.Ε.».

Εισηγητής:  Βερούτης Βασίλειος

  1. 2.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 3.    Διόρθωση της αριθ. 205/2018 ΑΔΣ

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 4.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 5.    Ανάκληση της αριθ. 161/2018 ΑΔΣ - Υποβολή αιτήματος στο Ν.Π. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατολικής Μάνης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με σκοπό την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση τμήματος Χ.Ζ.Λ. Γυθείου (από είσοδο Λιμένα μέχρι συμβολή με νήσο Κρανάη)»

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 6.    Έγκριση της αριθ. 42/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ  που αφορά αποδοχή ποσού για την κάλυψη μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Λεβεντζώνης Νικόλαος

  1. 7.    Έγκριση της αριθ. 115/2018 Απόφασης ΔΣ  του Ν.Π. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατ. Μάνης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής:  Χριστοδουλάκος Απόστολος

  1. 8.    Τροποποίηση της αριθ. 195/2018 ΑΔΣ που αφορά Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του ΟΕΥ του Ν.Π. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατ. Μάνης, σύμφωνα με την αριθ. 113/2018 Απόφαση του ΝΠ.

Εισηγητής:  Χριστοδουλάκος Απόστολος

  1. 9.    Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/2018 για τη διενέργεια δαπανών για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

10. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνίες Δ.Ε. Γυθείου 2016».

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

11. Έγκριση της αριθ. 59/2018 μελέτης και καθορισμός τρόπου διενέργειας διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο  «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 2019» προϋπολογισμού δαπάνης 193.500,00€

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή δεξαμενής στη Τ.Κ. Καλυβίων»

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις ΔΕ Σμύνους 2017»

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

14. Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Πελοπόννησος στην πρόσκληση με κωδικό  ΠΕΛ45- Α.Π. 1924/20-7-2018.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

15. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Ε.Π.Ζ. Δήμου Ανατ. Μάνης έτους 2016.

Εισηγητής: Δήμαρχος Ανατ. Μάνης

16. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Ε.Π.Ζ. Δήμου Ανατ. Μάνης έτους 2017.

Εισηγητής: Δήμαρχος Ανατ. Μάνης

17. Κάλυψη δαπάνης ταφής θανόντα οικονομικά αδύναμου`.

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

18. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού κτιρίου στο ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

     Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

19. Ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών της Ελένης Κοντογιάννη, με είδος εμπορίας «Ε Βιομηχανικά είδη: είδη ένδυσης νεωτερισμών».

Εισηγητής: Πατρικάκος Παναγιώτης

 

 

 

 

 

                                                                             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

     

                                                                                       Γεώργιος  Μητσάκος

 

 

 

12/10/2018