ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 21-10-2017 19:00

 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο  16-11-2017

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                      

                                                                                   Αριθ. Πρωτ : 16286

 

                                                        Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο

                                                                  2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                     

                                                                  3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου

                                                                  4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                  5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

          Σας προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  21η  Νοεμβρίου έτους 2017 , ημέρα Τρίτη και  ώρα  19:00 στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  κατωτέρω   θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  1. 1.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 .

          Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 2.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για ενίσχυση ΚΑΕ μισθοδοσίας.

          Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 3.    Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου Γ΄τριμήνου 2017.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 4.    Επιλογή Τράπεζας για κατάθεση των διαθεσίμων του Δήμου Ανατ. Μάνης.

     Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 5.    Διαγραφή χρέωσης λόγω πολλαπλής εγγραφής για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 6.    Διαγραφή βεβαίωσης σε βάρος της Μπραϊμη Φωτεινής με κωδικό 14409.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 7.    Διόρθωση της αριθ. 223/2017 ΑΔΣ ως προς το ποσό της δαπάνης.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 8.    Διόρθωση της αριθ. 313/2017 ΑΔΣ ως προς την πηγή χρηματοδότησης των 32.519,18€ από τακτικά έσοδα στο ορθό ΣΑΤΑ.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 9.    Συμμετοχή του Δήμου Ανατ. Μάνης ως συνδιοργανωτή με το ΓΕΛ Γυθείου και το Σχολικό Σύμβουλο Φιλολόγων Λακωνίας στο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Νικηφόρος Βρεττάκος: από την Πλούμιτσα στην αιωνιότητα», Αναμόρφωση προϋπολογισμού, Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

 Εισηγήτρια Δρακουλάκου Ελένη  

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 800,0€ σε βάρος του Κ.Α.006442.0004 με τίτλο «Συμμετοχή Δήμου στη διοργάνωση Δράσεων με επίκεντρο τις φυσικές επιστήμες»

Εισηγήτρια: Δρακουλάκου Ελένη

11. Έγκριση απολογισμού έτους 2013 Σχολικής Επιτροπής Β/βαθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ανατ. Μάνης.

Εισηγήτρια: Δρακουλάκου Ελένη

12. Έγκριση της αριθ. 122/2017 Απόφασης ΔΣ του Ν.Π. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

13. Έγκριση της αριθ. 66/2017 Απόφασης ΔΣ του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Λεβεντζώνης Νικόλαος

14. Έγκριση της αριθ.    4/2017 μελέτης σχετικά με Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις δαπάνης, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

15. Έγκριση της αριθ.  57/2017 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια: ξύλινο αθλητικό δάπεδο κλειστών γηπέδων» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

         Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Αρεόπολης».

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή υποδομών μονάδας κλειστής κομποστοποίησης Δήμου Ανατολικής Μάνης»

Εισηγητής: Πατρικάκος Παναγιώτης

18. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή Νηπιαγωγείου Αρεόπολης»

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

19. Χορήγηση  παράτασης     του   έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου επί της οδού Ιωάννη Γρηγοράκη του παραλιακού οικισμού Βαθύ της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου».

Εισηγητής: Πατρικάκος Παναγιώτης

20. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Οδοποιία Δ.Ε. Οιτύλου 2015».

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

21. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επισκευή Νηπιαγωγείου Αρεόπολης»

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

22. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2018-2019.

Εισηγήτρια: Κολοκοτρώνη Αικατερίνη

23. Συζήτηση αιτήματος Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ για παραχώρηση χώρου εντός του Κέντρου Πολιτισμού Ανατ. Μάνης

          Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

 

 

 

                                                     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

                                                          Γεώργιος   Μητσάκος

17/11/2017