ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 24-10-2017

 

 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο  20-11-2017

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                      

                                                                                   Αριθ. Πρωτ : 16464

 

                                                        Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο

                                                                  2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                     

                                                                  3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου

                                                                  4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                  5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

          Σας προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  24η  Νοεμβρίου έτους 2017 , ημέρα Παρασκευή  και  ώρα  18:30 στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στο  κατωτέρω  μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

 Έγκριση   τεχνικής μελέτης με τίτλο «Αναπλάσεις διαμορφώσεις Δ.Ε. Γυθείου 2017»  - Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.

 

                                                                            

 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 Γεώργιος   Μητσάκος

20/11/2017