ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 25-04-2018

 

 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο  20-4-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ : 3941

 

 

                                                        Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο

                                                                  2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                    

                                                                  3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου

                                                                  4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                  5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                 

                                                                    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

         

                Σας προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  25η  Απριλίου έτους 2018 , ημέρα Τετάρτη και  ώρα 19:30 στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  κατωτέρω  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  1. 1.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 2.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 3.    Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 4.225,97€ από το ΥΠ.ΕΣ., κατανομή ποσού και αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 4.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00€ για την εκδήλωση Γιορτή Λουλουδιών.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 5.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00€ για την εκδήλωση Πανγυθειάδα-Γύρος πόλης.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 6.    Συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτή στο 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με τίτλο «Αυτόνομο σχολείο: μύθοι και πραγματικότητα»- Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 7.    Έγκριση απολογισμού έτους 2012 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατ. Μάνης.

Εισηγήτρια: Κολοκοτρώνη Αικατερίνη

  1. 8.    Ανάκληση της αριθ. 4/2018 ΑΔΣ και λήψη νέας σχετικά με Καθιέρωση λειτουργίας όλες τις ημέρες του μήνα (και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες) για τους υπαλλήλους των Ληξιαρχείων του Δήμου Ανατ. Μάνης.

Εισηγητής: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 9.    Έγκριση της αριθ. 51/2018 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π. Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Ανατ. Μάνης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

10. Έγκριση της αριθ. 1/2018 Μελέτης του έργου  «Αποκατάσταση ζημιών από πυρκαγιές 1-3 Ιουλίου 2017» προϋπολογισμού δαπάνης 220.000,00€ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

 

11. Υποβολή αιτήματος ένταξης και αποδοχής της χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (Α.Π. 5132/23-2-2018) στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Εισηγητής: Πατρικάκος Παναγιώτης

12. Υποβολή αιτήματος ένταξης και αποδοχής της χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (Α.Π. 7244/13-3-2018) στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας»

Εισηγητής: Δρακουλάκου Ελένη

13. Υποβολή αιτήματος ένταξης και αποδοχής της χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (Α.Π. 5133/23-2-2018) στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων».

 Εισηγητής: Δρακουλάκου Ελένη

14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου  «Οδοποιία Δ.Ε. Γυθείου 2017».

     Εισηγητής: Χριστοδουλάκος Απόστολος

15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου  «Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις ΔΕ Οιτύλου 2017.

Εισηγητής: Εξαρχάκος Γεώργιος

16. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Δ.Ε. Οιτύλου και Ανατ. Μάνης 2015»

Εισηγητής: Εξαρχάκος Γεώργιος

17. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου στον Βασιλάκο Νικόλαο του Δημητρίου κάτοικο οικισμού Κουτρέλας Τ.Κ. Μίνας ΔΕ Οιτύλου Δήμου Ανα. Μάνης.

Εισηγητής: Πατρικάκος Παναγιώτης

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Γεώργιος   Μητσάκος

 

 

20/04/2018