ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 12-12-2017

 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο  8-12-2017

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                      

                                                                                   Αριθ. Πρωτ : 17361

 

                                                        Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο

                                                                  2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                     

                                                                  3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου

                                                                  4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                  5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

          Σας προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  12η  Δεκεμβρίου έτους 2017 , ημέρα Τρίτη και  ώρα  18:00 στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  κατωτέρω   θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  1. 1.    Ψήφιση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ανατ. Μάνης οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

  1. 2.    Αποδοχή ποσού 27.980,00€ από ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2017, αναμόρφωση προϋπολογισμού, κατανομή και απόδοση του ποσού  27.938,03€ στις σχολικές επιτροπές.

Εισηγήτρια: Δρακουλάκου Ελένη

  1. Διόρθωση της αριθ. 342/2017 ΑΔΣ σε ορθή επανάληψη σχετικά με Έγκριση απολογισμού έτους 2013 Σχολικής Επιτροπής Β/βαθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ανατ. Μάνης.

Εισηγήτρια: Δρακουλάκου Ελένη

  1. 4.    Απόδοση ΚΑΠ σε παιδικούς σταθμούς και Στάδιο.

Εισηγήτρια: Κολοκοτρώνη Αικατερίνη

  1. 5.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 6.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για καταβολή υποχρεωτικής εισφοράς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (άρθρο 7 Ν. 4264/2014)

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 7.    Σχετικά με χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας και γάλακτος με αποτίμηση σε χρήμα προηγούμενων ετών (2012 έως και 2016).

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 8.    Συζήτηση αιτήματος ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ανατ. Μάνης για έκτακτη επιχορήγησή της.

Εισηγήτρια: Κολοκοτρώνη Αικατερίνη

  1. 9.    Εξέταση της από 14-11-2017 αίτησης-ΥΔ του Μπεκάκου Θεόδωρου του Δημητρίου.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία 

10. Διαγραφή βεβαιωμένης παράβασης Κ.Ο.Κ. σε βάρος της Πατσουράκου Γεωργίας του Νώτη  με κωδικό 3514.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία 

11. Έγκριση της αριθ. 134/2017 σε ορθή επανάληψη, Απόφασης ΔΣ του Ν.Π. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

12. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ανατ. Μάνης και ΔΕΥΑ  Ανατ. Μάνης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Δεξαμενής στην Τ.Κ. Καλυβίων»

Εισηγητής: Κουμεντάκος Αντώνιος

13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων ΔΕ Σμύνους 2016».

Εισηγητής: Δρακουλάκου Ελένη

14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Οιτύλου 2017»

Εισηγητής: Καπασούρης Αλέξανδρος

15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Γυθείου 2017»

Εισηγητής: Καπασούρης Αλέξανδρος

16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Σμύνους 2017»

Εισηγητής: Καπασούρης Αλέξανδρος

17. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Οδοποιία Τ.Κ. Κονακίων, Πλατάνου, Αιγιών & Δ.Κ. Γυθείου».

Εισηγητής: Καπασούρης Αλέξανδρος

18. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή υποδομών μονάδας κλειστής κομποστοποίησης Δήμου Ανατολικής Μάνης»

Εισηγητής: Καπασούρης Αλέξανδρος

19. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου « Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις ΔΕ Οιτύλου 2016»

Εισηγητής: Εξαρχάκος Γεώργιος

20. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Αρεόπολης»

Εισηγητής: Εξαρχάκος Γεώργιος

21. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Σμύνους 2017»

Εισηγητής: Εξαρχάκος Γεώργιος

22. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Δ.Κ. Γυθείου (1ος Ειδικός Προϋπολογισμός).

Εισηγητής: Λεβεντζώνης Νικόλαος

23. Συζήτηση αιτήματος κ. Ανδρικόπουλου Χαράλαμπου.

     Εισηγητής: Εξαρχάκος Γεώργιος

24. Συζήτηση αιτήματος κ. Σταυρούλας Κουρούνη.

Εισηγητής: Λεβεντζώνης Νικόλαος

 

 

                                                     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

                                                          Γεώργιος   Μητσάκος

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 12-12-2017

08/12/2017