ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 26/08/2014

 

 

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο    22–8-2014

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                Αριθ. Πρωτ: 17650                    

 

                                                           Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο

                                                                     2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                    

                                                                     3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου

                                                                     4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                     5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων    

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

           

     Σας   προσκαλώ σε  δημόσια τακτική   Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 26η Αυγούστου έτους 2014 , ημέρα  Τρίτη και ώρα 14:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο,  για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα της  ημερήσιας διάταξης

 

  1. Κανονισμός λειτουργίας εμποροπανήγυρης Γυθείου.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Λυροφώνη Γεωργία

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Λυροφώνη Γεωργία

  1. Αναπροσαρμογή ή μη τελών φωτισμού και καθαριότητας Δήμου Αν. Μάνης  έτους 2015.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Λυροφώνη Γεωργία

  1. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας για το έργο «Διαπλάτυνση-διάνοιξη οδού πυρόσβεσης από ΤΚ Πυρρίχου έως Τ.Κ. Κότρωνα στη θέση Φλομοχώρι του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εξαρχάκος Γεώργιος

  1. Έγκριση   αναγκαιότητας διενέργειας  της προμήθειας με τίτλο «Δαπάνες    εξοπλισμού εθελοντών πυροσβεστών».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Λυροφώνη Γεωργία

  1. Συζήτηση αίτησης Ηλιάκη Εμμανουήλ

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Λυροφώνη Γεωργία

  1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής ΕΚΠΟΤΑ για τις προμήθειες:

α) Ανταλλακτικών επισκευών-συντήρησης οχημάτων, μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου Αν. Μάνης

β) Ανταλλακτικών εξοπλισμού πυρόσβεσης και

γ) Δαπάνες εξοπλισμού εθελοντών πυροσβεστών.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Λυροφώνη Γεωργία

  1. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (ΠΔ 28/80)  για τις υπηρεσίες: α) Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης ανακύκλωσης β) Συντήρηση-επισκευή-επέκταση δικτύων Η/Υ και

γ) Κατεδάφιση επικίνδυνου κτίσματος επί της οδού Τζαν. Γρηγοράκη στο Γύθειο.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Λυροφώνη Γεωργία

 

   

                                                           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

                                                       Χρήστος    Αναστασάκος

Αρχεία

22/08/2014