Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 17-2-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την   17η  Φεβρουαρίου έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30, στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ, επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο, του Δήμου Ανατολικής Μάνης,  για λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα

11/02/2022