ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25/07/2017

 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο 21-7-2017

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ : 10117

 

                                                        Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο

                                                                  2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                    

                                                                  3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου

                                                                  4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                  5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

          Σας προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την   25η Ιουλίου έτους 2017 , ημέρα Τρίτη   και  ώρα 20:30 στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  κατωτέρω  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  1. 1.    Έγκριση της αριθ. 44/2017 τεχνικής μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες 2017» προϋπολογισμού 40.000,00€, Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 2.    Συμμετοχή του Δήμου Ανατ. Μάνης ως συνδιοργανωτή με το Κ.Υ. Αρεόπολης και το «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center στην εκδήλωση Ημέρες Ιατρικής Προσφοράς και Αλληλεγγύης στη Δ.Ε. Ανατ. Μάνης, Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.565,00 για Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

  1. 3.    Σχετικά με ενίσχυση πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιουλίου 2017 στις Τ.Κ. Πυρρίχου, Κότρωνα και Σκουταρίου .

Εισηγητής:  Τσιριγώτης Παναγιώτης

  1. 4.    Απόδοση ΚΑΠ  α’ Εξαμήνου 2017  σε παιδικούς σταθμούς και στάδιο.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 5.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις τέως Δήμου Γυθείου 2013»

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

  1. 6.    Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων ΔΕ Σμύνους 2016».

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

  1. 7.    Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις Δ.Ε. Οιτύλου 2016»

Εισηγητής: Εξαρχάκος Γεώργιος   

  1. 8.    Διαγραφές χρεώσεων  από βεβαιωτικό κατάλογο λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής.

Εισηγητής: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 9.    Τροποποίηση των αριθ. 136/16 και 328/16 ΑΔΣ ως προς τον Διαχειριστή των κληροδοτημάτων.

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

10. Νομιμοποίηση εκπροσώπησης του Δήμου σε πιστωτικά ιδρύματα.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

 

                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

                                                              Γεώργιος   Μητσάκος

21/07/2017